Kauba tarnimine

Kaupa tarnitakse järgmistesse riikidesse: Eestisse, Lätti, Leetu ja Soome.

Kohaletoimetamine Eesti piires 2,99 €, tasuta alates 50 €. Kohaletoimetamine Lätti, Leetu - 5 €, tasuta alates 100 €. Kohaletoimetamine Soome 11 €, tasuta alates 150 €.

Kaubad toimetatakse kohale Itella SmartPOSTi ja Omniva teenust kasutades ning kohaletoimetamistasu arvestatakse Itella SmartPOSTi ja Omniva tariifide alusel. Kauba kohaletoimetamise eest tasub ostja, hinnateave on esitatud tarneviiside juures. Eesti-sisesed saadetised jõuavad ostja valitud pakiautomaati tavaliselt 1–3 tööpäeva jooksul (ja harvemini kuni 5-7 tööpäeva) alates ostu-müügilepingu jõustumisest.

Saadetised Lätti, Leetu ja Soome jõuavad ostja valitud pakiautomaati tavaliselt 3-5 tööpäeva jooksul (ja harvemini kuni 5-7 tööpäeva) alates müügilepingu jõustumise kuupäevast.

Kauba tagastamise õigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus internetikaupluses sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul taganeda. Kauba tagastamisõigust ei kohaldata, kui ostja on juriidiline isik. 14-päevase tagastamisõiguse realiseerimiseks ei tohi tellitud kaupa mingil viisil kasutada, välja arvatud tegevused, mis on vajalikud selleks, et veenduda kauba komplektsuses, omadustes ja õigsuses nii, nagu see on lubatud kauba katsetamiseks tavalises kaupluses. Kui kaupa on kasutatud teistsugusel eesmärgil kui selleks, et veenduda tema komplektsuses, omadustes ja õigsuses või kui sellel on näha kasutamis- või kulumisjälgi, on internetikauplusel õigus vähendada tagastatava summa suurust vastavalt kauba maksumuse vähenemisele või keelduda kauba eest tasutud summa tagastamisest.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada taotlus kauba vastuvõtmisest keeldumiseks, milles on näidatud müüja ja ostja andmed, ning saata see e-posti aadressil info@meliorabeautyshop.ee mitte hiljem kui 14. päeval pärast kauba kättesaamist. Avalduse vorm on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja, välja arvatud juhtudel, kui tagastamise põhjus on see, et tagastatav ese ei vasta tellitule (ebaõige või defektne kaup).

Ostja peab tagastama kauba 14 päeva jooksul pärast avalduse esitamist või esitama tõendi kauba üleandmise kohta tarnijale eelnimetatud perioodi jooksul.

Tagastatud kauba kättesaamisel tagastab internetikauplus ostjale kõik lepingu alusel kantud kulud aega viitmata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva kestel. Internetikauplus võib keelduda maksete tagastamisest, kuni lepingu objektiks olevat eset ei ole tagasi saadud või kuni ostja pole esitanud tõendid eseme tagasisaatmise kohta, sõltuvalt ühe või teise sündmuse ajalisest järgnevusest.

Kui ostja valis selgelt kättetoimetamisviisi, mis erineb odavaimast tavapärasest asjade kättetoimetamise viisist, ei pea veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamisviisi kulusid. Veebipoel on õigus ostu-müügitehing tühistada ja nõuda ostjalt kauba tagastamist, kui veebipood on ekslikult märkinud kauba maksumuseks turuhinnast oluliselt väiksema hinna.

Defektsed kaubad

Lepingu sätete kohaselt vastutab internetikauplus ostjale müüdud kauba lahknevuse või puuduste eest, mis olid olemas juba selle võõrandamise ajal või tuvastati kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest ostjale. Esimese kuue kuu jooksul alates kauba ostjale üleandmise hetkest eeldatakse, et puudus oli olemas juba kauba üleandmise ajal. Tõendamine, et nimetatud eeldus on väär, on veebipoe kohustus. Defekti leidmisel on ostjal õigus pöörduda internetikaupluse poole hiljemalt 14 päeva jooksul, saates e-kirja aadressile info@meliorabeautyshop.ee. Internetikauplus ei vastuta puuduste eest, mis ilmnesid pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui internetikauplusest ostetud kaupadel on puudusi, mille eest veebipood vastutab, parandab või asendab kauplus puudusega toote. Kui kaupa ei saa parandada ega asendada, tagastab internetikauplus ostjale kõik müügilepingu alusel tekkinud kulud. Internetikauplus vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 30 päeva jooksul.