Isikuandmete töötlemine ja kaitse

Meliorabeautyshop.ee internetikaupluse isikuandmete vastutav töötleja on ettevõte Grandman Group OÜ, mille registrikood on 14332191, telefon +372 5555 3474 ja e-posti aadress info@meliorabeautyshop.ee (edasises müüja).

Töödeldavad isikuandmed on:

ees- ja perekonnanimi

telefoninumber, aadress ja e-posti aadress

maksja ja tarneaadress

pangakonto number

kaupade maksumus, makseandmed (ostude ajalugu)

muu info, mis on seotud klientide seas läbi viidud küsitluste ja/või klientidele tehtavate pakkumistega. 

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Isikuandmeid töödeldakse eesmärgil täita kliendiga sõlmitud ostu-müügilepingut. 

Isikuandmeid töödeldakse selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi, nagu raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine. 

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste täitmisel ja talle kaupade tarnimisel. 

Kliendi eelnevate ostude andmeajalugu (ostukuupäeva, kaupa, kogust, kliendi andmeid) kasutatakse ülevaate koostamiseks kliendi omandatud kaupadest ja tema eelistuste analüüsimiseks. 

Pangakonto numbrit kasutatakse juhul, kui kliendile tagastatakse tema tehtud makse.

Selliseid isikuandmeid nagu kliendi ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse kaupu puudutavatele küsimustele vastamisel (klienditoe teenuses).

IР-aadressi või teisi internetikaupluse külastaja võrguidentifikaatoreid kasutatakse internetikaupluse osunduse korral infoteenuste osutamiseks, aga ka veebilehe kasutusstatistika koostamiseks.  

Andmete üleandmine volitatud andmetöötlejale

Müüja hoiab saladuses kliendi isikuandmeid, mis said talle teatavaks konto registreerimisel ja saidi kasutamise ajal, ning avalikustab need kolmandatele isikutele ainult kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb õigusaktidest. Internetikaupluse kasutaja nõustub, et müüjal on õigus tema andmeid töödelda, et teenuseid kliendile kohandada, sealjuures edastada need isikule, kes on seotud müüja teenuste pakkumisega.

Volitatud andmetöötlejate nimekiri

Grandman Group OÜ annab ostu eest tasumiseks vajalikud andmed üle volitatud andmetöötlejale Maksekeskus AS.

Grandman Group OÜ edastab isikuandmed kaupade vedu teostavale ettevõttele Itella Smart Post/Omniva, et kaup jõuaks ostjani.

Grandman Group OÜ edastab ostu eest tasumiseks vajalikke andmeid Swedbanki, SEB, Coopi, LHV ja Luminori pankadele.

Grandman Group OÜ edastab statistika jaoks vajalikke andmeid Google Analyticsile ja Facebookile.

Isikuandmetega tutvumine ja nende parandamine

Internetikaupluses säilitatavaid isikuandmeid on võimalik vaadata ja muuta internetikaupluse kontohalduse jaotises. Kui ost tehti külalisena (kasutajakontot salvestamata), saate isikuandmete päringu saata andmepäringu vormi abil. 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on tal õigus internetikaupluse kontohalduse jaotises oma nõusolek tagasi võtta.

Andmete säilitamine

Kasutajakonto sulgemisel kliendi isikuandmed eemaldatakse, välja arvatud juhtudel, kui need on vajalikud raamatupidamises või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui internetikaupluses tehti ost külalisena (ilma kasutajaks registreerimata), siis säilitatakse ostude isikustatud ajalugu kolm aastat. 

Makse- ja tarbijavaidluste tekkimise korral säilitatakse isikuandmeid vaidluse lahenemiseni või aegumistähtaja (kolm aastat) lõpuni.

Raamatupidamisarvestuse jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Andmete eemaldamine

Veebipoes koos kasutajakontoga salvestatud isikuandmeid saab eemaldada veebipoe kontohalduse jaotises.

Muude andmete eemaldamiseks esitage päring, kasutades andmepäringu vormi. Vastus andmete eemaldamise taotlusele antakse ühe kuu jooksul, vajadusel tuleks täpsustada perioodi, mille kohta käivaid andmeid soovitakse eemaldada. 

Andmete ülekandmine

Veebipoes koos kasutajakontoga salvestatud isikuandmeid saab alla laadida veebipoe kontohalduse jaotises.

Muude andmete edastamiseks esitage päring, kasutades andmepäringu vormi. Andmeedastuse taotlusele antakse vastus ühe kuu jooksul, mille jooksul klienditoe teenus selgitab välja isiku identiteedi ja teatab edastatavatest isikuandmetest. 

Otseturundus

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussuhtluseks, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kui klient ei soovi otseturunduspakkumisi saada, peaks ta järgima sõnumis olevat linki või võtma ühendust klienditoega. 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus igal ajal vaidlustada oma isikuandmete töötlemine, sealhulgas andmetöötlus profiilianalüüsi ja otseturunduse eesmärkidel, teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemist puudutavaid vaidlusi lahendatakse klienditoe teenuse kaudu. Isikuandmete töötlemise järelevalvet teostab Eesti Andmekaitseinspektsioon (info@aki.ee).