Personas datu aizsardzība un apstrāde

Interneta veikala Meliorabeautyshop.ee personas datu pārzinis ir Grandman Group OÜ, reģistrēts kods 14332191, tālrunis +372 55553474 un e-pasts info@meliorabeautyshop.ee (turpmāk Pārdevējs).

Kādi personas dati tiek apstrādāti:

vārds un uzvārds

tālruņa numurs, adrese un e -pasta adrese

maksātājs un piegādes adrese

bankas konta numurs

preču izmaksas, dati par maksājumiem (iepriekšējo pirkumu vēsture)

cita informācija, kas saistīta ar klientu izpēti un / vai klientu piedāvājumiem.

Kādiem mērķiem tiek veikta personas datu vākšana un apstrāde:

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu pārdošanas līgumu ar klientu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu juridiskas saistības, piemēram, uzskaiti un patērētāju strīdu risināšanu.

Personas dati tiek izmantoti, apkalpojot klientu pasūtījumus un piegādājot viņam preces.

Klienta iepriekšējo pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, produkts, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai apkopotu atsauksmes par pircēja iegādātajām precēm un analizētu viņa vēlmes.

Bankas konta numurs tiek izmantots, ja klientam tiek atmaksāts maksājums.

Personas dati, piemēram, klienta vārds un uzvārds, e-pasta adrese un klienta tālruņa numurs, tiek apstrādāti, risinot ar produktu saistītus jautājumus (klientu atbalsts).

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, kad tiešsaistes veikals sniedz informācijas sabiedrības pakalpojumus, kā arī apkopojot vietnes lietošanas statistiku.

Datu pārsūtīšana pilnvarotam apstrādātājam

Pārdevējs noslēpumā glabā klienta personas datus, kas viņam kļuvuši zināmi konta reģistrēšanas rezultātā un vietnes lietošanas laikā, un izpauž tos trešajām personām tikai ar klienta piekrišanu, ja vien pienākums vai tiesības atklāt to izriet no tiesību aktiem. Interneta veikala lietotājs piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības apstrādāt savus datus, lai pielāgotu pakalpojumus klientam, tostarp nodot tos personai, kas ir saistīta ar Pārdevēja pakalpojumu sniegšanu.

Atļauto apstrādātāju saraksts:

Grandman Group OÜ pārsūta maksājumam par pirkumu nepieciešamos datus pilnvarotajam datu apstrādātājam Maksekeskus AS.

Grandman Group OÜ nosūta personas datus transporta uzņēmumam Itella Smart Post/ Omniva, lai piegādātu preces pircējam.

Grandman Group OÜ nodod pirkuma maksājuma veikšanai nepieciešamos datus bankām Swedbank, SEB, Coop, LHV, Luminor.

Grandman Group OÜ nosūta statistikas vajadzībām nepieciešamos datus uz Google Analytics, Facebook.

Iepazīšanās ar personas datiem un to labošana

Interneta veikalā saglabātos personas datus var apskatīt un mainīt tiešsaistes veikala konta pārvaldības sadaļā. Ja pirkums tika veikts kā viesis (bez konta), varat iesniegt personas datu pieprasījumu, izmantojot datu pieprasījuma veidlapu.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz klienta piekrišanu, viņam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu tiešsaistes veikala konta pārvaldības sadaļā.

Uzglabāšana

Kad klienta konts ir slēgts, personas dati tiek dzēsti, ja vien tie nav nepieciešami uzskaitei vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja pirkums interneta veikalā tika veikts kā viesis (bez konta), tad personalizētā pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.

Maksājumu un patērētāju strīdu gadījumā personas dati tiek glabāti līdz pieprasījuma izpildei vai līdz noilguma termiņa beigām (trīs gadi).

Grāmatvedības vajadzībām nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

Notiek dzēšana

Interneta veikalā kopā ar kontu saglabātos personas datus var izdzēst tiešsaistes veikala konta pārvaldības sadaļā.

Lai dzēstu citus datus, jums jāiesniedz pieprasījums, izmantojot datu pieprasījuma veidlapu. Atbilde uz pieprasījumu dzēst datus tiek sniegta mazāk nekā viena mēneša laikā; ja nepieciešams, jānorāda laika posms, par kuru dati tiks dzēsti.

Pārskaitījums

Interneta veikalā saglabātos personas datus var lejupielādēt kopā ar kontu tiešsaistes veikala konta pārvaldības sadaļā.

Lai pārsūtītu citus datus, jums jāiesniedz pieprasījums, izmantojot datu pieprasījuma veidlapu. Atbilde uz datu pārsūtīšanas pieprasījumu tiek sniegta viena mēneša laikā, kura laikā klientu atbalsta dienests noskaidro personas identitāti un paziņo par pārsūtāmajiem personas datiem.

Tiešā mārketinga pasts

E -pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga saziņai, ja klients ir devis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga vēstules, viņam jāseko ziņojumā esošajai saitei vai jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret (sākt) viņa personas datu apstrādi, ieskaitot profilēšanas analīzi tiešā mārketinga nolūkos, paziņojot atbalsta dienestam pa e-pastu. pastu.

Strīdu risināšana

Strīdi par personas datu apstrādi tiek risināti, izmantojot klientu atbalsta dienestu. Datu apstrādi uzrauga Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).